Voda jako živel

Jsme z 80% tvořeni vodou

Voda a my. 80% našeho těla je tvořeno vodou. Všimla jsem si, jak voda hluboce a pravdivě vypovídá o nás. O našem postoji k životu samotnému, o schopnosti splynout nebo čelit proudu, nechat se jím nést nebo se nechat spláchnout

Voda je programovatelná - a co tedy my?

Voda, na kterou působíte láskyplně, vytváří nádherné krystaly, na rozdíl od té, která je vystavena negativnímu působení emocí. 

V posledních letech vyšla v českém jazyce řada knih od japonského léčitele a spisovatele Masaru Emota: Zázračná moc vody, Léčivá síla vody, Skutečná síla vody, Voda a léčivá síla modlitby. Masaru Emoto na jaře 2009 navštívil Prahu, kde přednášel a byla zde k vidění jeho výstava fotografií. Jeho fotografie krystalů vody ukazují jaké krystaly voda vytvoří, pokud se k ní \"chováme laskavě, láskyplně a s vděčností\", zatímco chováme-li se opovrženlivě, vytvoří krystaly nedokonalé a ošklivé. 

Když toto se děje s vodou ve skleničce, co se děje s námi? S vodou obsaženou v našem těle?

odraz ve vodě je odraz našeho života

Takový jaký vztah máme v podvědomí s vodou, tak snadno plyneme životem, tak splýváme s okolím a přijímáme události, které nám život přináší. Voda nám ukazuje, co je pro nás v životě důležité, kde jsme v bloku, kde je naše síla. Omývásmývá z nás naše bolesti a můžeme ji žádat o hlubokou vnitřní očistu a zároveň o naplnění našich potřeb.

Všimli jste si, kolik rčení je spojeno s vodou?: ..to ti doteče, splynout s tím, dostat se do hloubky...

Mnozí dospělí nejsou dobrými plavci, ba co více, mohou se vodě vyhýbat pro někerý traumatický zážitek spojený s vodou. Nepříjemný zážitek se mohl objevit kdykoli v průhěhu života či v období našeho růstu v maminčině těhotenství nebo při porodu. Mnohá traumata neseme celou svou rodovou liníí a aniž bychom si toho byli vědomi, přenášíme je dál na své děti.

To neznamená, že neumíte plavat. Mnoho lidí plavat umí a přesto v sobě uvnitř vědí, že \"nejsou s vodou za dobře\".

žena je jako voda,

muž je strážce prostoru

žena je jako voda

Vyplní prostor vytvořený mužem. Rozlije se měkce do stran a obejme a přijme do sebe vše co ji obklopuje. Smočí a svlaží vyprahlost - vyprahlost po lásce, po objetí, po uznání. Podporuje k růstu, ke klíčení, ke zrození, k tvořivosti. 

Svlaží a občerství. Zdá se vám to submisivní? Příliš podřízené a odevzdané?  Pak jste ještě nepochopili sílu ženy po protržení hráze, pak jste zapoměly na výsledek vytrvalosti, kdy kapka po kapce vyhloubí důlek v kameni, pak jste si zapoměli všimnout přeměny v led a ostré rampouchy...

Žena je jako voda a my všichni se v plodové vodě vyvíjíme. Voda je nám bytostně blízká a náš vztah k ní, respekt a naše schopnost se jí odvzdat a splynout, ukazuje na mnohé v našem životě. 

Jaký má žena vztah k vodě, takový má vztah i ke svému ženství. Skrze vodu si můžete sáhnout na svou ženskou sílu.

muž vytyčuje a stráží prostor

Muž vytyčuje prostor, vymezuje hranice a vytváří místo, ve kterém se ženina energie může rozlít a který má vyplnit. Ona je pro něho ve své celistvosti schopna vytvořit prostředí vyplněné láskou, kde je bezpečno a muž nemusí bojovat a být ve střehu.

Mužův vztah k vodě mnohé vypovídá o jeho schopnostech odevzdat se, ne o odevzdanosti. O splynutí a ne pasivním unášení bez aktivity. O jeho schopnosti jít do hloubky a nebýt povrchní. 

Jak to poznat? Jak se dozvědět o sobě a jak svůj postoj změnit? Je to celkem snadné - pokud chcete. 

spolu to ladí

 můj přínos pro vás

  • Nabízím vám seznámení s živou vodou uvnitř vás. Ve velmi krátkém čase projdete terapií, která může změnit váš život. 
  • Poznáte a pochopíte svůj vztah k životu. Kde umíte splynout. Kde se držíte, bojujete a vyčerpáváte. Proč do vašeho života neteče hojnost.

pakliže milujete plavání

  • Naučím vás plavat technicky správně a to ve velmi krátké době. 
  • Podíváme se na techniku vašeho dechu a vaši schopnost vydržet plavat \"nekonečně\" dlouho. Skrze dech se podíváme na to, jak se necháváte inspirovat vesmírem a jak s touto inspirací umíte naložit. Využíváte všeho, co vám život nabízí?
  • Odstraníme traumata, která bud přímo nebo nepřímo souvisejí s vodou a mohou, i když nevědomě, blokovat hojnost ve vašem životě.

plavání pro děti

  • nabízím výuku plavání pro vaše děti. Je specifická v tom, že potřebuji velmi krátký čas, ve kerém si děti zamilují vodu a osvojí si základy 3 plaveckých způsobů. Můj přístup je velmi individuální a efektivní.

 

Je normální potopit obličej, v klidu plavat na hloubce a mít přitom pocit jistoty, přestože nevíte, co pod vámi je. 

Nabízím vám seznámení s živou vodou uvnitř vás.
Ve velmi krátkém čase projdete terapií, která může změnit váš život. 

Miluji učit ty, kteří to chtějí